Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng
8.6 trên 10 được 14 bình chọn

 Chính sách nhân sự

Thời gian làm việc trong 1 tuần Có 02 loại thời gian làm việc: 41.5 giờ/tuần và 44 giờ/tuần. 
Thời gian làm việc sẽ phụ thuộc vào vị trí làm việc của nhân sự tại công ty.

Chế độ lương mức lương của từng nhân sự – lương GROSS (lương đã bao gồm thuế và BHXH) sẽ tương ứng với mức lương đã được xác lập cho từng vị trí, dựa trên bảng mô tả công việc gồm chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho từng vị trí. Hàng tháng, công ty sẽ thanh toán lương NET cho nhân sự (lương sau khi đã đóng thuế thu nhận cá nhân và các loại BHXH).

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (PIT): tất cả nhân viên của công ty đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Bảo hiểm: tất cả nhân viên công ty đều phải đóng các loại bảo hiểm sau đây theo quy định của Luật lao động:

  •    Bảo hiểm xã hội,
  •    Bảo hiểm y tế,
  •    Bảo hiểm thất nghiệp.

 Phép năm tất cả nhân viên công ty đều được hưởng 12 ngày nghỉ phép mỗi năm. 

Nghỉ các ngày lễ, tết: tất cả nhân viên công ty đều được hưởng 09 ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật lao động.

Các hình thức nghỉ phép khác Các hình thức nghỉ phép khác như: nghỉ việc riêng, nghỉ bệnh, nghỉ thai sản, nghỉ phép vào những dịp đặc biệt (đám cưới, tử tuất …) và nghỉ không lương đều được thực hiện tại công ty và tuân theo các quy định của Luật lao động và Nội quy lao động của công ty.

Bảo hiểm tai nạn: tất cả nhân viên công ty đều được hưởng chế độ Bảo hiểm tai nạn 24/7.

Các khoản thưởng khác: các khoản thưởng/trợ cấp tiêu chuẩn bao gồm:

  •  Thưởng ngày lễ cho mỗi ngày lễ chính thức theo luật quy định.
  •  Trợ cấp nhân dịp đặc biệt như đám cưới của nhân sự làm việc trong công ty, sinh con của nhân viên nữ.

Chính sách bảo mật

Tất cả các thông tin của ứng viên (bao gồm file điện tử và bản trên giấy) được ứng viên cung cấp cho Công Ty TNHH Thép Thành Công Index bao gồm: đơn xin việc, hồ sơ cá nhân/ sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻ và các giấy tờ cá nhân khác đều được bộ phận tuyển dụng giữ lại với mục đích duy nhất là xem xét sự phù hợp của ứng viên cho vị trí ứng tuyển.

Hồ sơ của ứng viên có thể được lưu trữ cho những vị trí tương ứng khác trong tương lai hoặc sẽ được hủy bỏ. Hồ sơ xin việc và các thông tin của ứng viên sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba.

Nếu ứng viên được phỏng vấn thành công và trở thành nhân viên của công ty, thì hồ sơ của họ (bao gồm Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ liên quan) sẽ được lưu trữ vào hồ sơ cá nhân của nhân viên đó tại công ty.